Välkommen

Jag erbjuder dig restaureringar, om- & tillbyggnader av timmer- & trähus, murningsarbeten och
 nybyggnation.

vi erbjuder

Inspektion & rådgivning, renovering av timmer- och trähus, huskompletteringar och nybyggnation av fritidshus och huskompletteringar.

kontakt

Har du frågor? 

Kontakta mig på: 070-203 18 23
leif.rundlof@rundlofbygg.se

Leif Rundlöf Bygg & Konsulting
Leif Rundlöf Bygg & Konsulting
Leif Rundlöf Bygg & Konsulting