Företaget

Jag erbjuder dig restaureringar, om- & tillbyggnader av timmer- & trähus, murningsarbeten och nybyggnation. Dessa tjänster ingår i Byggnadsvård och Nybyggnation:

BYGGNADSVÅRD

• Inspektion & Rådgivning
• Renovering av timmer- och trähus
• Huskompletteringar
• Murningsarbeten
• Utbildning

NYBYGGNATION

• Fritidshus
• Huskompletteringar